โครงการรัฐบาล

โครงการรัฐบาล เกิดขึ้นนับแต่เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ประชาชนทุกภาคส่วนได้รับผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ  รัฐบาลจึงออกมาตรการในการเยียวยา   โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน  อีกทั้งเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศในระยะเร่งด่วน  ผ่านโครงการต่างๆของรัฐ โดยมีการจัดให้ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์โครงการ  ไม่ว่าจะเป็น โครงการคนละครึ่ง โครงการเราเที่ยวด้วยกัน โครงการเราชนะ โครงการ.33เรารักกัน เป็นต้น