โครงการทัวร์เที่ยวไทย

โครงการทัวร์เที่ยวไทย โครงการดี ๆ จากรัฐที่เอาใจผู้ประกอบการท่องเที่ยว

นอกจากจะมีโครงการในด้านการช่วยเหลือค่าใช้จ่ายอย่างโครงการคนละครึ่ง ที่รัฐช่วยออกครึ่งหนึ่งและประชาชนต้องออกอีกครึ่งหนึ่งเพื่อการซื้อสินค้าและบริการแล้ว รัฐบาลก็ยังได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการท่องเที่ยว จึงได้เกิด “โครงการทัวร์เที่ยวไทย” ขึ้นมานั่นเอง แล้วโครงการนี้คืออะไร จะมีสิ่งใดที่น่าสนใจบ้าง ในวันนี้บทความของเรามีคำตอบค่ะ

โครงการทัวร์เที่ยวไทยคืออะไร ปัจจุบันเฟสไหน 

โครงการทัวร์เที่ยวไทย คือ โครงการที่มุ่งเน้นการกระตุ้นเศรษฐกิจทางด้านการท่องเที่ยว โดยได้มีการร่วมมือจากกรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นการช่วยเหลือผู้ประกอบการในด้านธุรกิจการท่องเที่ยว ให้สามารถคงอาชีพเหล่านี้ไว้ได้อยู่นั่นเอง โดยโครงการทัวร์เที่ยวไทยล่าสุด นั่นก็คือ “โครงการทัวร์เที่ยวไทยเฟส 3” วัตถุประสงค์ในการจัดทำโครงการทัวร์เที่ยวไทย นั้นคือการฟื้นฟูเศรษฐกิจจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 และเพิ่มโอกาสในการทำเงินเกี่ยวกับด้านธุรกิจการท่องเที่ยวแก่ผู้ประกอบการในสายงานนี้นั่นเอง

มาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยว คาดช่วยหนุนรายได้ตลาดไทยเที่ยวไทยทั้งปี 2562  แตะ 1.12 ล้านล้านบาท (กระแสทรรศน์ ฉบับที่ 3024) - ศูนย์วิจัยกสิกรไทย

โดยรัฐจะสนับสนุนค่าทัวร์ 40% หรือ ไม่เกิน 5,000 บาท เป็นจำนวน 2 แสนสิทธิ์ ซึ่งหมายถึง 1 คน ต่อ 1 สิทธิ์เท่านั้น โดยทางผู้ประกอบการจำเป็นจะต้องจัดแพ็กเกจการเที่ยวที่เป็นลักษณะการท่องเที่ยวแบบข้ามจังหวัดเท่านั้น กล่าวคือหากเป็นการเที่ยวภายในจังหวัดจะทำให้ผู้ประกอบการไม่ได้รับส่วนแบ่ง 40% เนื่องจากผิดข้อตกลงนั่นเอง ดังนั้นจึงต้องเป็นการท่องเที่ยวแบบข้ามจังหวัดและนักท่องเที่ยวจะต้องเที่ยวตามรายการที่กำหนดทั้งหมด เป็นระยะเวลา 3 วัน 2 คืน โดยผ่านการตรวจสอบจากกรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยแล้ว จึงจะถือว่าครบสมบูรณ์ 

โครงการทัวร์เที่ยวไทยขยายเวลามากขึ้น กระตุ้นเศรษฐกิจได้ดียิ่งขึ้น

เผยขั้นตอนร่วมโครงการ ทัวร์เที่ยวไทย รัฐบาลมั่นใจ กระตุ้นเศรษฐกิจ - ข่าวสด

โครงการทัวร์เที่ยวไทย ขยายเวลาจากวันที่สิ้นสุดคือวันที่ 31 มกราคม พ.ศ.2565 ขยายเวลาโครงการทัวร์เที่ยวไทยเพิ่มขึ้นเป็นวันที่ 30 เมษายน พ.ศ.2565 ซึ่งเป็นการช่วยเหลือผู้ประกอบการท่องเที่ยวที่มากขึ้นนั่นเอง หากท่านใดที่สนใจในโครงการนี้จำเป็นที่จะต้องลงทะเบียน โครงการทัวร์เที่ยวไทย ผ่านเว็บไซต์ ทัวร์เที่ยวไทย.ไทย เสียก่อน และอ่านรายละเอียดข้อตกลงต่าง ๆ อย่างถี่ถ้วนรอบคอบเพื่อการรักษาสิทธิ์ที่พึงได้รับของทั้งผู้ประกอบการท่องเที่ยวและผู้เป็นนักท่องเที่ยวเอง อย่างไรก็ตามทัวร์เที่ยวไทยถือเป็นโครงการที่ช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจในประเทศให้ดีขึ้นได้เป็นอย่างดี

บทสรุป 

โครงการทัวร์เที่ยวไทย เป็นโครงการหนึ่งที่มีส่วนช่วยในการฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศไทยในด้านการท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี ซึ่งจะนอกจากจะช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถคงงานเอาไว้ได้แล้วนั้น ก็ยังทำให้ชุมชนหรือสถานที่ที่นักท่องเที่ยวได้ไปนี้เกิดความคล่องตัวในการใช้จ่ายมากยิ่งขึ้น จึงเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เศรษฐกิจของประเทศไทยสามารถดีขึ้นได้นั่นเอง 

Share:

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on email
Share on whatsapp
On Key

บทความอื่นๆ